Slovenian   English  

IŠČEMO VOZNIKA - VZDRŽEVALCA OKOLJA

Zaposlitev, 16. 05. 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - VZDRŽEVALEC OKOLJA/STAVBE

Podroben opis delovnega mesta:
Opravlja prevoze blaga s službenimi vozili in zanje odgovarja, skrbi in odgovarja za redno vzdrževana vozila, vodi potrebno evidenco o vozilih in zanjo, odgovarja, skrbi za redne in izredne tehnične preglede na vozilih, v primeru okvare vozila, pravočasno obvesti direktorja nabave in prodaje, vodi potne naloge za službena vozila, opravlja vsa dela v skladišču, pomaga pri vodenju dokumentacije za veleprodajno skladišče, vodi evidenco o prevzemu blaga v skladišče in o stanju blaga v skladišču, količinsko in kakovostno prevzema blago v skladišče in zanj odgovarja, izdaja blago iz skladišča, z vso potrebno dokumentacijo, odgovarja za količino in vrednost zalog, skrbi za pravočasno dostavo blaga kupcem, skrbi za zalogo v skladišču in zanjo materialno odgovarja, skrbi in odgovarja za pravilno uporabo prostorov in osnovnih sredstev ter odgovarja za morebitne poškodbe in odtujitve v skladišču, skrbi za pravilno sortiranje blaga v skladišču, vzdržuje red in čistočo pomožnih materialov v skladišču, vodi evidenco o vzdrževanju vozil, izdeluje poročila o vzdrževanju vozil, opravlja druga dela po nalogu neposrednega vodja, vzdrževanje okolja.

Izobrazba po Klasius: 150 srednja strokovna, srednja splošna 
Alternativna izobrazba: 140 srednja poklicna

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: /
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: ANG in HR

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil  1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Izpit kategorije B, lastno prevozno sredstvo, osnovno znanje tujih jezikov, priporočljivo angleščina, nemščina, hrvaščina (vsaj osnovne stvari, da se lahko na razkladu oz. nakladu dogovori), računalniško znanje, delaven, zagnan, komunikativen, natančen, točen, prijazen, fleksibilen, časovno prilagodljiv, želi osebnega razvoja in napredka, pripravljen na učenje in spoznavanje novih metod, inovativen, "team player", samozavesten.

Rok za prijavo kandidatov: 10 dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontaktna oseba delodajalca: ALEŠ NAMESTNIK, 02 460 55 24, ales.n@intrade.si