Slovenian   English  

 

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Pri podjetju INTRADE NALOŽBE d.o.o. vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, slovensko zakonodajo o varstvu podatkov in drugo morebitno zakonodajo, ki nam daje upravičenje za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

UPRAVLJAVEC

INTRADE NALOŽBE trgovina, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o.
Studenška ulica 104
2000 Maribor
Matična številka: 6028039000
Davčna številka: SI 63422565

 

Telefon: + 386 2 460 55 55

E-pošta: nalozbe@intrade.si

 

NAMENI IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene za katere so bili podatki posredovani in skladno s pravnimi podlagami po Splošni uredbi o varstvu podatkov (privolitev, pogodba, zakon, zakoniti interes).

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Namen obdelave

Privolitev posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Za vašo privolitev vas bomo prosili v kolikor nimamo druge podlage za obdelavo vaših podatkov v zgoraj navedene primere (npr. legitimni interes za neposredno trženje v skladu z veljavno zakonodajo).

Pogodba

 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primerih, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena ali predpogodbena obveznost, je zagotavljanje osebnih podatkov obvezno. Če nam osebnih podatkov ne zagotovite, z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe.

Zakon

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. V primerih, ko je zagotovitev osebnih podatkov zakonska obveznost, je zagotavljanje osebnih podatkov obvezno. Če nam osebnih podatkov ne zagotovite, ne bomo mogli izpolniti naših zakonskih obveznosti.

Zakoniti interes

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Na tej podlagi obdelujemo osebne podatke posameznikov s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah ali v primerih poslovnih stikov. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.

 

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik, ki do spletnega mesta dostopa. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje spletnih storitev. Uporabljajo se z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska ter za oglaševanje.

 

Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka

Vrsta

Čas trajanja

Funkcija

intrade_session

lastni

1 ura

Piškotek je potreben za osnovno delovanje spletne strani.

XSRF-TOKEN

lastni

1 ura

Piškotek je potreben za osnovno delovanje spletne strani.

cookie_consent_user_accepted

lastni

1 leto

Ta piškotek beleži vašo privolitev uporabe piškotkov.

cookie_consent_level

lastni

1 leto

Ta piškotek beleži vašo privolitev uporabe piškotkov.

 

Pod dodatnimi nastavitvami piškotkov izberite piškotke, ki jih želite sprejeti. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite. Informacije o brisanju piškotkov lahko najdete med nastavitvami vašega brskalnika.

 

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov.

 

VIDEONADZOR

V naših poslovalnicah izvajamo videonadzor zaradi varovanja premičnega in nepremičnega premoženja, varovanja oseb, zagotavljanja tehnične ter požarne varnosti (na podlagi zakonitega interesa v skladu s točko (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) in zaradi nadzora vstopa in izstopa v ali iz prostorov organizacije (v skladu s 77. členom ZVOP-2). Videonadzor se izvaja neprekinjeno, dnevno štiriindvajset ur. Videonadzorni sistem omogoča spremljanje dogajanja v živo brez zvoka in brez možnosti zvočne intervencije. Dostop do žive slike imajo izključno pooblaščene osebe upravljavca. Videoposnetkov se ne prenaša v tretje države. Osebni podatki, pridobljeni z videonadzorom se hranijo največ 60 dni. Osebne podatke varujemo z najsodobnejšo tehnologijo. Konkretnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v naših internih pravilnikih. Pri izvajanju videonadzora strogo upoštevamo načelo najmanjšega obsega podatkov. Navedeno konkretno pomeni, da so kamere, ki nadzorujejo vhod objekta, usmerjene tako, da opazujejo samo ožji varnostni pas, ki je pomemben za varnost objekta.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna uredba o varstvu podatkov posamezniku daje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

PRAVICA DO POPRAVKA (člen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA (člen 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE (člen 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV (člen 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA (člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik ima pravico, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov kadarkoli ugovarja. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC

V skladu s členom 12 Splošne uredbe o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova lahko od vas zahtevamo informacije, s katerimi potrdimo identiteto posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.  Vsa vprašanja povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na elektronski naslov ter po pošti na naslov podjetja. Zahteva posameznika se vselej obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

V kolikor menite, da so vam kakorkoli kršene pravice, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Posamezne obdelave osebnih podatkov lahko poverimo pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun upravljavca INTRADE NALOŽBE d.o.o. V primeru, da obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo pogodbenemu obdelovalcu, poskrbimo, da so vsa razmerja s pogodbenimi obdelovalci ustrezno urejena s pogodbo o obdelavi, v skladu z 28 členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo in posredujejo, v kolikor bi to od nas zahtevali pooblaščeni organi ali na podlagi zakonske zahteve. Osebni podatki se lahko posredujejo zunanjim uporabnikom kot so sodišča, Finančna uprava Republike Slovenije, organi pregona.

 

IZNOS PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije.

 

VAROVANJE PODATKOV

Varnost vaših osebnih podatkov zagotavljamo z najsodobnejšimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih in v nadzorovanih zaklenjenih prostorih. Varovanje osebnih podatkov je v našem podjetju ustrezno urejeno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

 

INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 

OBJAVA SPREMEMB

Pridržujemo si pravico do sprememb politike varstva osebnih podatkov. Vsakršna koli sprememba bo objavljena na spletni strani upravljavca.