Slovenian   English  

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Pri podjetju INTRADE d.o.o. si prizadevamo za zakonito in varno obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, dostopni na: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), slovensko zakonodajo o varstvu podatkov in drugo morebitno zakonodajo, ki nam daje upravičenje za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

UPRAVLJAVEC

INTRADE trgovina, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o.

Studenška ulica 104

2000 Maribor

Matična številka: 5306914000

Davčna številka: SI 90301609

 

Telefon: +386 2 460 55 55

E-pošta: office@intrade.si

 

NAMENI IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene za katere so bili podatki posredovani in skladno s pravnimi podlagami po Splošni uredbi o varstvu podatkov (privolitev, pogodba, zakon, zakoniti interes).

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Namen obdelave

Privolitev posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (nagradne igre, promocije, prijava na e-novice, komunikacija preko socialnih omrežij, SMS-a, telefona, …). Za vašo privolitev vas bomo prosili v kolikor nimamo druge podlage za obdelavo vaših podatkov v zgoraj navedene primere (npr. legitimni interes za neposredno trženje v skladu z veljavno zakonodajo).

Pogodba

 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primerih, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena ali predpogodbena obveznost, je zagotavljanje osebnih podatkov obvezno. Če nam osebnih podatkov ne zagotovite, z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe.

Zakon

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. V primerih, ko je zagotovitev osebnih podatkov zakonska obveznost, je zagotavljanje osebnih podatkov obvezno. Če nam osebnih podatkov ne zagotovite, ne bomo mogli izpolniti naših zakonskih obveznosti.

Zakoniti interes

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Na tej podlagi obdelujemo osebne podatke posameznikov s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah ali v primerih poslovnih stikov. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi. Te obdelave so na primer za potrebe:

(a) neposrednega trženja. Zaradi zasledovanja naših poslovnih ciljev lahko izvajamo obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja obstoječim, potencialnim in preteklim strankam brez oblikovanja profilov. Tovrstni obdelavi lahko v vsakem trenutku ugovarjate.

(b) zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov. Upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen se izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev. Ti ukrepi in obdelave se nanašajo na osebne podatke strank ali tretjih oseb (npr. na obiskovalce spletnih strani ali naših spletnih storitev).

(c) kontaktiranja za namene izboljšave, razvoja in nadgradnje naših sistemov, produktov in storitev (ocena uporabniške izkušnje).

 

OBISK SPLETNE STRANI

Ob obisku naše spletne strani https://www.intrade.si/  in njeni uporabi obdelujemo naslednje osebne podatke:

 

Storitev

Podatki, ki jih obdelujemo

Pravna podlaga

»Nakup izdelkov/Košarica« (Fizična oseba)

 

Kadar fizična kupi izdelek preko naše spletne trgovine, obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe.

Za potrebe te storitve, obdelujemo naslednje podatke:

-        Ime in priimek,

-        telefonska številka,

-        elektronski naslov,

-        naslov prebivališča,

-        poštna številka,

-        mesto,

-        država,

-        morebitni komentar k naročilu.

Pogodba

»Nakup izdelkov/Košarica«  (Pravna oseba)

 

Kadar pravna oseba kupi izdelek preko naše spletne trgovine, obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe.

-        Naziv podjetja,

-        sedež podjetja,

-        davčna številka,

-        telefonska številka,

-        elektronski naslov,

-        naslov prebivališča,

-        poštna številka,

-        mesto,

-        država,

-        morebitni komentar k naročilu.

Pogodba

»Uporabniški račun za osebno rabo«

-        Ime in priimek,

-        telefonska številka,

-        elektronski naslov,

-        vaše geslo,

-        naslov prebivališča,

-        poštna številka,

-        mesto,

-        država.

Pogodba

»Uporabniški račun za poslovno rabo«

-        Naziv podjetja,

-        sedež podjetja,

-        telefonska številka,

-        elektronski naslov,

-        ime kontaktne osebe,

-        vaše geslo,

-        davčna številka,

-        poštna številka,

-        mesto,

-        država,

Pogodba

»Prijava na e-novice«

-        e-pošta

Privolitev

 

PIŠKOTKI

Spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik, ki do spletnega mesta dostopa. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje spletnih storitev. Uporabljajo se z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska ter za oglaševanje.

 

Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka

Vrsta

Čas trajanja

Funkcija

intrade_session

lastni

1 ura

Piškotek je potreben za osnovno delovanje spletne strani.

XSRF-TOKEN

lastni

1 ura

Piškotek je potreben za osnovno delovanje spletne strani.

cookie_consent_user_accepted

lastni

1 leto

Ta piškotek beleži vašo privolitev uporabe piškotkov.

cookie_consent_level

lastni

1 leto

Ta piškotek beleži vašo privolitev uporabe piškotkov.

 

Pod dodatnimi nastavitvami piškotkov izberite piškotke, ki jih želite sprejeti. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite. Zaradi omejitve piškotkov je možno, da nekatere funkcije na spletni strani ne bodo delovale pravilno ali ne bodo več dostopne. Informacije o brisanju piškotkov lahko najdete med nastavitvami vašega brskalnika.

 

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov strogo spoštujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, torej da so podatki ustrezni, relevantni in omejeni le na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna uredba o varstvu podatkov posamezniku daje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

PRAVICA DO POPRAVKA (člen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA (člen 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE (člen 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV (člen 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA (člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Posameznik ima pravico, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov kadarkoli ugovarja. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC

V skladu s členom 12 Splošne uredbe o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa. V določenih primerih lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova lahko od vas zahtevamo informacije, s katerimi potrdimo identiteto posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. S tem preprečujemo nepooblaščeno razkrivanje podatkov.

 

Zahteva za izbris se lahko zavrne zaradi razlogov, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov:

  • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
  • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca;
  • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene;
  • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Vsa vprašanja povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na elektronski naslov: office@intrade.si ter po pošti na naslov podjetja. Zahteva posameznika se vselej obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

V kolikor menite, da so vam kakorkoli kršene pravice, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Posamezne obdelave osebnih podatkov lahko poverimo pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun upravljavca INTRADE d.o.o. V primeru, da obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo pogodbenemu obdelovalcu, poskrbimo, da so vsa razmerja s pogodbenimi obdelovalci ustrezno urejena s pogodbo o obdelavi, v skladu z 28 členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretjim nepooblaščenim osebam. V posameznih primerih smo vaše osebne podatke dolžni posredovati tudi določenim zunanjim uporabnikom, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo in posredujejo, v kolikor bi to od nas zahtevali pooblaščeni organi ali na podlagi zakonske zahteve (odkrivanje ter preprečevanje prevar ali zlorab, odkrivanje kaznivih dejanj, izvršbe, itd.). Osebni podatki se lahko posredujejo zunanjim uporabnikom (seznam ni dokončen) kot so sodišča, Finančna uprava Republike Slovenije, organi pregona,…

 

IZNOS PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije. V primeru, da pa bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

 

VAROVANJE PODATKOV

Varnost vaših osebnih podatkov zagotavljamo z najsodobnejšimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenimi dostopom in v nadzorovanih zaklenjenih prostorih. Varovanje osebnih podatkov je v našem podjetju ustrezno urejeno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

 

INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 

OBJAVA SPREMEMB

Pridržujemo si pravico do sprememb politike varstva osebnih podatkov. Vsakršna koli sprememba bo objavljena na spletni strani upravljavca https://www.intrade.si/.